Get Adobe Flash player
DutchEnglishFrenchGermanSpanish

Categorieën

Recente reacties

Bedrijven in Nunspeet

Bedrijven in Nunspeet

Een bedrijf is een organisatie van arbeid en kapitaal. Een bedrijf dat gericht is op het maken van winst wordt veelal een onderneming genoemd. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd.

Betrokkenen

Bij een bedrijf zijn verschillende mensen betrokken, zoals:

 • ondernemer
 • klanten
 • eigenaren en/of aandeelhouders.
 • personeel, werknemers.
 • leveranciers
 • concurrenten
 • overheid, overheden zoals de Belastingdienst, maar ook in het kader van bestemmingsplannen; gemeente, provincie, etc

Doelen

De verschillende betrokkenen hebben elk verschillende doelen, waarbij doel en middel wel eens door elkaar lopen, zoals:

 • Het maken van een producten en/of diensten.
 • Het verdienen van een inkomen.
 • De continuïteit

Soorten organisaties

Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt in commerciële en niet-commerciële organisaties, ook wel profit- en non-profit organisatie genoemd.

Commerciële organisaties

Bij commerciële organisaties is er sprake van een onderneming waar risico’s worden gelopen en waar het streven naar winst noodzakelijk is voor het voortbestaan. Om hun klanten op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken en aan te spreken met hun diensten, wordt er nauwkeurig gelet op de vier -P’s-: prijs, plaats, product en promotie.
Tegenwoordig handelen bedrijven ook steeds vaker volgens 3 andere P’s : People, Planet en natuurlijk Profit. In deze ruimere benadering wordt er ook rekening gehouden met de meerwaarde of kosten voor mens, maatschappij en de omgeving (m.a.w. duurzaam ondernemen).

Niet-commerciële organisaties

Bij niet-commerciële organisaties zoals Non-profits, NGO’s en VZW’s is dit winststreven niet het eerste doel. Het doel van het bedrijf dient te worden gezocht in een nut of welzijn van (een bepaald deel van) de bevolking.

Rechtsvormen

Bij ondernemingen en/of bedrijven kunnen verschillende rechtsvormen worden onderscheiden. Elke rechtsvorm heeft andere rechten en plichten. Een eerste indeling die kan worden gemaakt is die in: persoonlijke ondernemingsvormen en rechtspersonen.

Bij persoonlijke ondernemingsvormen kan het onderscheid worden gemaakt tussen één en meerdere personen.

 • Een bedrijf met maar één eigenaar, die voor eigen rekening werkt, wordt een eenmanszaak genoemd. Of de eigenaar van een eenmanszaak ook ondernemer is in de zin van de wet (dit is fiscaal van belang), hangt van een aantal factoren af.
 • Indien met meerdere personen als eigenaar wordt samengewerkt kan een maatschap of een vennootschap ontstaan. Zie ook freelancer.

Indien de onderneming als een opzichzelfstaand geheel wordt beschouwd, wordt de onderneming in de vorm van een rechtspersoon gedreven (Zie ook multinational)

 • als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • als naamloze vennootschap

Statistische indeling

Het CBS heeft een indeling gemaakt naar sectoren, de zogenaamde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Op het hoogste niveau kent deze indeling de volgende secties:

 • A Landbouw, bosbouw en visserij
 • B Winning van delfstoffen
 • C Industrie
 • D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 • E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 • F Bouwnijverheid
 • G Groot- en detailhandel; repratie van auto’s
 • H Vervoer en opslag
 • I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
 • J Informatie en communicatie
 • K Financiële instellingen
 • L Verhuur van en handel in onroerend goed
 • M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 • N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
 • O Openbaar bestuur; overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • P Onderwijs
 • Q Gezondsheids- en welzijnszorg
 • R Cultuur; sport en recreatie
 • S Overige dienstverlening
 • T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
 • U Extraterritoriale organisaties en lichamen

Andere indelingen zijn de NACE-code (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne) van de Europese Unie en de International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) van de Verenigde Naties.